اجرای نمای سنگ خشک

اجرای نمای سنگ خشک

در این آموزش سعی شده تا با طراحی و اجرای نمای مدرن که خود شامل اجرای نمای خشک می باشد.طراحی نما خود باز هم شامل اجرای نمای سرامیک خشک و اجرای نمای شیشه ای می باشد.سنگ خشک و بتن اکسپوز یکی از اجزای

read more